Skip to content
Online aanpak van IMR

IMR staat ook tijdens de coronacrisis voor u klaar

Door de maatregelen die zijn getroffen in verband met het coronavirus werkt een groot deel van werkend Nederland thuis. De maatregelen maken het organiseren van overleg, zowel intern als met uw klanten een stuk lastiger en vragen om een aangepaste werkwijze. Ook bij IMR hebben wij de nodige aanpassingen moeten doorvoeren, maar IMR blijft zorgen voor de benodigde activiteiten om uw certificaten te behouden en aan wet- en regelgeving te voldoen.

Werken op afstand

Binnen IMR werken we al jaren met Microsoft Office applicaties, zoals SharePoint en Teams. Met de inzet van deze applicaties kunnen we op een effectieve manier ook op afstand onze activiteiten voortzetten. Wanneer binnen uw organisatie andere applicaties worden toegepast (zoals Zoom of Google Hangouts), kunnen deze overigens ook heel goed door onze professionals worden gebruikt.

Maak kennis met onze online aanpak:

  • Interne audits worden met Microsoft Teams uitgevoerd. Hiermee kunnen interviews worden gehouden en documenten worden ingezien. Op deze manier worden processen en projecten beoordeeld. De audits worden verwerkt en de bevindingen kunnen op afstand worden besproken.
  • Middels online meetings en e-mail uitwisseling wordt informatie verzameld voor het opstellen van de benodigde rapportages. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evaluatierapporten, directiebeoordelingen en risico-inventarisaties.
  • Externe audits worden voorbereid en begeleid door gebruik te maken van online technieken. Locatiebezoeken worden begeleid met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de overheid.

Heeft u vragen over de online aanpak van IMR? Neem dan contact met ons op. Wij staan (ook in deze tijden) graag voor u klaar.

Back To Top