skip to Main Content
Interne Audits, Hoe Voert U Die Als Bedrijf Uit?

Interne audits, hoe voert u die als bedrijf uit?

Het uitvoeren van een interne audit op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu is voor veel organisaties een verplicht onderdeel van het managementsysteem. Maar hoe voert u een interne audit uit?

Wat zijn interne audits?

Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van elk managementsysteem. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan.

Met het uitvoeren van interne audits:

  • Stelt u vast of de doelstellingen voor het managementsysteem worden bereikt en of afspraken en beleid worden nagekomen.
  • Toetst u of het managementsysteem voldoet aan de eisen uit de norm, wettelijke eisen en de eisen die de organisatie zichzelf heeft opgelegd.
  • Kunt u verbeterkansen effectief signaleren.

Interne audits uitvoeren: behaal succesvol uw doelen!

Het is belangrijk dat u interne audits op een systematische en onafhankelijke manier uitvoert. Wanneer u er in slaagt processen in de organisatie te verbeteren draagt het systeem écht bij aan de doelen die door het management zijn bepaald.

Geen tijd voor het uitvoeren van interne audits?

Niet iedere organisatie heeft voldoende tijd beschikbaar voor het onderhouden van het managementsysteem en het uitvoeren van interne audits. Soms ontbreekt het binnen de organisatie aan kennis en/of tijd. Voorkom tekortkomingen bij een audit en vraag IMR om ondersteuning bij het uitvoeren van de interne audits binnen uw organisatie.

IMR weet op basis van ruim 20 jaar ervaring als geen ander wat er moet gebeuren voor het onderhouden van een managementsysteem. Bij ruim 250 bedrijven in verschillende branches ondersteunen wij bij het blijvend voldoen aan de certificatie eisen.

Back To Top