Skip to content
Omgevingswet

Invoering Omgevingswet gaat naar verwachting per 1 januari 2024 in

De invoering werd al eerder uitgesteld naar 1 januari 2023 en vervolgens naar 1 juli, maar die datum nu is verschoven naar 1 januari 2024. Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet namelijk op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Wat betekent deze nieuwe Omgevingswet en wat houdt het in voor uw bedrijfsactiviteiten? Wij vertellen u er graag meer over.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger. Daarnaast bundelt en moderniseert de Omgevingswet de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en een betere en snellere besluitvorming.

Van 26 wetten naar 1

In plaats van 26 wetten zal er 1 wet komen, waar ondernemers al vele jaren mee te maken hebben. Zoals de Wet Milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wet is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de fysieke leefomgeving. Door de komst van de Omgevingswet wijzigt er ook het een en ander aan de wet- en regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen. Geen bestemmingsplan, Bouwbesluit of Activiteitenbesluit meer, maar een Omgevingsplan, Besluit bouwwerken leefomgeving en een Besluit activiteiten leefomgeving. De gewijzigde opzet van dit nieuwe stelsel rond de Omgevingswet heeft invloed op uw bedrijfsactiviteiten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verleende vergunningen

Wat betekent de nieuwe wet voor gecertificeerde organisaties?

Het betekent dat per 1 januari 2024 een aangepast register wet- en regelgeving aanwezig moet zijn, gebaseerd op de Omgevingswet. Heeft u voor die tijd een audit? Dan vraagt de auditor naar een plan van aanpak met daarin de acties om het register om te zetten en te toetsen of u aan de regels van de Omgevingswet voldoet. Vervolgens beoordeelt de auditor naar aanleiding van de planning of er vertrouwen is dat het register op tijd klaar zal zijn.

IMR helpt!

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet of de Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de invloed op uw bedrijfsactiviteiten? Heeft u ondersteuning nodig om het register aan te passen? Onze professionals helpen u graag. Neem contact met ons op.

Back To Top