Skip to content
Certificaat

Is uw bedrijf nog gecertificeerd volgens ISO 9001:2008?

Medio september 2018 vervalt  ISO 9001:2008. Organisaties die nog aan deze versie van ISO 9001 voldoen zullen uiterlijk voor deze datum moeten overstappen naar de nieuwe versie. IMR adviseert u om niet tot het laatste moment te wachten met het maken van de overstap naar ISO 9001:2015.  De deadline kan drukte veroorzaken bij uw certificerende instantie, waardoor een tijdige hercertificering niet vanzelfsprekend is. IMR geeft een aantal stappen voor een soepele overgang naar ISO 9001:2015.

Stap 1: Creëer overzicht

In plaats van fora en internet af te speuren naar tips en artikelen, kunt u ook direct contact op nemen met IMR. Wij hebben jarenlange ervaring met ISO-certificeringen en kunnen u snel op de juiste weg helpen. Geen tijdverlies!

Stap 2: Lees u in

Hoe kan u voldoen aan een certificering, als u niet weet wat er gevraagd wordt? IMR heeft speciaal voor bedrijven die voor de overgang naar ISO 9001:2015 staan, een informatieblad gepubliceerd waarin de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij zijn gezet. Dit informatieblad is gratis op te vragen via onze website.

Stap 3: Implementeren en reviewen

Nu u het overzicht en informatie over de ISO 9001 heeft, wordt het tijd om te implementeren en te reviewen. Als u twijfelt over de wijzigingen die voor uw organisatie nodig zijn: uw IMR-professional voert graag samen met u een nulmeting uit, zodat u na afloop precies weet welke aanpassingen u door moet voeren. Uw voordeel: u doet precies datgene wat voor uw organisatie nodig of gewenst is, zonder dat u zelf het wiel uit hoeft te vinden.

Stap 4: Inplannen van de audit door de certificerende instantie

Om ervoor te zorgen dat u tijdig over het ISO 9001:2015 certificaat kunt beschikken, zal de audit uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van uw ISO 9001:2008 certificaat moeten zijn uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat u tijdig een afspraak maakt met uw certificerende instantie voor het uitvoeren van de audit. De IMR-professional kan samen met u het meest geschikte moment voor de audit bepalen.

Wilt u nog meer weten over de impact van ISO 9001:2015 voor uw organisatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Een van onze IMR-professionals komt graag bij u langs om u in een vrijblijvend gesprek hierover van meer informatie te voorzien.

Back To Top