Skip to content
Veiligheid

Het is week van de RI&E

Stel tijdens de week van de RI&E kosteloos een vraag aan onze IMR RI&E professional

Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan uw zakelijke succes.

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan 3 belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen en minder ongevallen. Daarbij leidt een preventiebeleid tot een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Succesvolle bedrijven gaan dan ook vanuit overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

Uw RI&E

De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u om de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen. Op de langere termijn kunnen dit soort risico’s leiden tot langdurig verzuim. Daarom is het verstandig om hier samen met een professional van IMR naar te kijken en te inventariseren hoe arbeidsomstandigheden structureel verbeterd kunnen worden.

Kosten en baten

Onderzoek wijst uit dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 oplevert. Maar wat zijn kosten en baten die u kunt verwachten van een RI&E? Behalve tijd die een preventiemedewerker moet inzetten, het opvolgen van het plan van aanpak en de toetsing van uw RI&E zijn er weinig directe kosten. Met externe ondersteuning van IMR bent u zeker van een goed resultaat. De baten liegen er dan ook niet om. Naast beter welzijn van uw medewerkers in tevredenheid en motivatie én gevoel van veiligheid krijgt uw organisatie een positief imago en verbetert de kwaliteit van uw product. Dit kunt u scharen onder het kopje ‘waardevermeerdering’. In de categorie kostenbesparing vindt u onder andere verzuimreductie, minder onderbrekingen, minder verloop, minder ongevallen, afname schadeclaims en geen of lagere boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Stel tijdens de week van de RI&E kosteloos een vraag aan onze IMR RI&E professional

Back To Top