Skip to content
energiebesparing

Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED)

“In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen”.

De IMR werkwijze voor energie-audits sluit aan bij de regelgeving. IMR kan uw organisatie ondersteunen bij het onafhankelijk uitvoeren van de energie-audit en het verzamelen van de benodigde informatie.

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook de energierekening omlaag te brengen en verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen is onderdeel van dit beleid.

Voor wie is de EED richtlijn?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? En heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en / of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten.

De Europese richtlijn wil met de energie-audits, bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Wie stelt de energie-audit op?

IMR Advies helpt u graag om de energie-audit op te stellen. Onze deskundige mensen werken samen met de ondernemer om praktisch invulling te geven aan alle eisen. Start meteen met uw energie-audit conform de nieuwe richtlijn (EED) en neem contact op met IMR Advies.

Wanneer moet u de energie-audit (EED) uitvoeren?

De regeling bepaalt dat de onderneming de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitvoert en vervolgens tenminste iedere vier jaar herhaalt. De onderneming dient het verslag van de audit binnen vier weken aan het bevoegd gezag te sturen. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan en kan uw audit ook zelf opvragen.

Lees hier het originele artikel van de Rijksoverheid op RVO.nl

Of download de veel gestelde vragen en antwoorden bij auditverplichting van de EED.

 

Back To Top