Skip to content
Happynizr: klanttevredenheid

Klanttevredenheidsmeting met Happynizr

Klantinzicht vormt de basis van klantgericht ondernemen en is een succesfactor voor iedere organisatie. Het gaat om wat de klant belangrijk vindt en waarom de klant deze drijfveren heeft. Centraal staat ‘de vraag achter de vraag’.

Het achterhalen van ‘de vraag achter de vraag’ van uw klant is iets waar u niet zomaar achter komt, maar wat wel de focus heeft voor uw organisatie. Toch heeft u de mogelijkheid om deze vraag zo scherp mogelijk in beeld te brengen met behulp van Happynizr.

Happynizr

Happynizr is een uniek feedback-instrument waarmee u de verwachtingen van uw klant heel eenvoudig in kaart kunt brengen als het gaat om de door u geleverde producten en diensten.

De volgende thema’s kunnen centraal staan bij klanttevredenheidsonderzoek:

  1. Tevredenheid vooraf aan de levering van een product of dienst.
  2. Bereikbaarheid/aanspreekbaarheid/ informatieverstrekking gedurende de levering van een product of dienst.
  3. Kwaliteit van het opgeleverde product of de dienst.

Waarom Happynizr?

Happynizr sluit goed aan bij:

  • Het meten van stakeholderstevredenheid
  • Het meten van leverancierstevredenheid
  • Enquêtes na een event/relatiedag
  • Het meten van medewerkerstevredenheid
  • Het controleren van opleveringen
  • Het houden van polls
  • Het doen van werkplekinspecties (zie voor meer informatie de leaflet ‘werkplekinspecties’).

Wilt u meer weten over Happynizr of hoe we een klanttevredenheidsonderzoek precies meten? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Back To Top