Skip to content
Duurzame Inzetbaarheid

Maak werk van Duurzame Inzetbaarheid!

Wilt u invulling geven aan talentontwikkeling waarbij individuele ambities, ontwikkelmogelijkheden en intern ondernemerschap meer ruimte verdienen in lijn met de strategie en ambitie van uw organisatie? Een maatwerk programma waarin collega’s van- en met elkaar leren en elkaar inspireren? Of is het de hoogste tijd om aandacht te geven aan het daadwerkelijk terugdringen van werkstress? Wellicht heeft uw organisatie serieuze ambities op het gebied van een flexibele werkcultuur?

Behulp subsidie Europees Sociaal Fonds

Maak er werk van met behulp van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds! In november 2018 start een nieuwe aanvraagronde voor subsidies op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Vanuit onze focus op het continu verbeteren en blijven groeien zijn we bij IMR dagelijks met deze thema’s bezig. Wij kunnen u dan ook met alle plezier adivseren en begeleiden. Ook bij het aanvragen en indienen van deze subsidie helpt IMR u graag.

Inspirerende voorbeelden Duurzame Inzetbaarheid

We hebben diverse klanten begeleid met vraagstukken op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Een aantal aanprekende voorbeelden ter inspiratie:

 • Het ‘Grow Your Own Talent Programma’ bij dé internationale kassenbouwer.Een Programma op maat, gericht op talentontwikkeling, waarin medewerkers uit de hele organisatie uitgedaagd worden om het eigen talent te laten groeien en binnen de organisatie (meer) zichtbaar te maken. Een passende combinatie van coaching, intervisie, groei-bijeenkomsten en een activerende BedrijfsPrestatie. En aan het einde van het Programma staan de deelnemers voor hun Talent, maken het zichtbaar en delen het resultaat met alle collega’s.
 • Samen persoonlijke en zakelijke groeiambities waarmaken’ bij een leverancier van unieke High Performing Solutions.Advies en begeleiding bij de invulling en toepassing van de HR instrumenten met als doel samen werken aan een plezierig werk- en leerklimaat. Waarin het leren om nog beter met elkaar te communiceren een rode draad bleek.
 • Duurzaam en ondernemend bouwen aan een vitale organisatie’ bij een grote leverancier van brood- en banketmixen.
  Advies en begeleiding bij het opstellen van een Vitaliteitsplan waarin diverse HR en bedrijfsbrede instrumenten en activiteiten zijn samengesteld om invulling te kunnen geven aan het vitaliteitsbeleid. Waarin aandacht is voor het terugdringen van werkstress, een gezondere leefstijl. In samenwerking met HR, het management en een Vitaliteits Kernteam.
 • Wij schenken aandacht’ groei coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling bij een innovatieve IT organisatie met wereldwijd opererende klanten.
  In het kader van ‘binden en boeien’ is een Groei Coach aangeboden waar elke medewerker zich voor kan aanmelden. Met ruimte voor diverse vragen ‘hoe kan ik mijn werk combineren met zelfstandig ondernemerschap?’, ‘hoe kan ik weer beter een balans aanbrengen in de verhouding werk-privé’, ‘hoe kan ik invulling geven aan mijn nieuwe rol/functie binnen dit bedrijf?’. Aandacht schenken werkt! Het draagt bij aan het vergroten van het intern ondernemerschap, het activeert de individuele ambitie en wordt praktisch vertaald naar het daadwerkelijk invullen en vergroten van de ontwikkelmogelijkheden.

Informatie subsidieregeling

Tenslotte nog enige informatie van de subsidieregeling op een rij (meer informatie over de aanvraagcriteria vindt u ook op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie).

 • In 2018 is het tweede tijdvak geopend van 12 november t/m 16 november.
 • U kunt als aanvrager de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal €12.500,-. Met als voorwaarde dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een projectaanvraag minimaal € 12.000,- aan subsidiabele kosten te bevatten.
 • Enkel de directe kosten van de externe adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om het opstellen van een advies met implementatieplan. En/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Wilt u ook van gedachten wisselen over uw ambitie, onze expertise en de mogelijkheden van de ESF-subsidie? Neem dan op korte termijn contact op met Angelique van Marrewijk door te mailen naar: marrewijk@imrgroep.nl of te bellen naar: 06-40798892.

Back To Top