Skip to content

Meer inzicht met de milieubarometer

Een milieubarometer meet het energiegebruik waardoor u inzicht krijgt in milieu en energiepresentaties. Wilt u meer inzicht over het energiegebruik binnen uw kantoor of wilt u meer informatie? De IMR-professionals staan voor u klaar. Duurzaam ondernemen en milieubewustheid is belangrijk in het huidige ondernemerslandschap. Milieuvriendelijk ondernemen en uw CO2-footprint horen hier ook bij. De milieubarometer helpt bij het opstellen en monitoren van uw doelstellingen.

Duurzaam en milieubewust

De milieubarometer is een instrument van stichting Stimular, wat IMR als geselecteerd adviesbureau aanbiedt, om de milieuprestatie en CO2-footprint van uw bedrijf te meten. Door middel van interactieve en heldere grafieken maakt u inzichtelijk hoe uw bedrijf presteert. Via deze meter ziet u de prestaties op het gebied van milieu en waar uw prioriteiten liggen voor het boeken van milieuwinst.

CO2-footprint

Met een CO2-footprint wordt de totale uitstoot van broeikasgassen van een organisatie berekend. Het berekenen hiervan kan verschillende doeleinden hebben:

  • Certificeren voor de CO2-prestatieladder.;
  • Vraag van opdrachtgever of klant;
  • Monitoren van een CO2-reductiedoelstelling, bijvoorbeeld voor een convenant;
  • Voortgang meten op weg om klimaatneutraal te worden.

Nulmeting maken en doelen monitoren

Het resultaat vat de milieu-impact van uw organisatie samen in heldere grafieken en kengetallen. U kunt de milieuwinst door de jaren heen monitoren, doelen stellen, of uw eigen organisatie met het branchegemiddelde vergelijken. Grote organisaties kunnen het abonnement uitbreiden en met de Powertool meerdere vestigingen met elkaar benchmarken.

Actielijst van uw organisatie opstellen

De milieubarometer biedt een afvinkbare maatregelenlijst met duurzaamheidsacties die voor uw branche interessant zijn. De maatregelen zijn opgesteld aan de hand van jarenlange ervaring in milieuadvies van stichting Stimular. De lijst is inclusief de wettelijk verplichte maatregelen.

Meer weten?

Wilt u de milieubarometer implementeren in uw organisatie of wilt u meer informatie? Onze IMR-professionals staan voor u klaar. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder. Bent u benieuwd naar onze diensten binnen Milieu & Energie? Neem een kijkje op onze pagina.

Back To Top