Skip to content
Milieu

De Milieubarometer, een handig instrument

Duurzaam ondernemen en milieubewustheid zijn belangrijke kernwoorden in het huidige ondernemerslandschap. Milieuvriendelijk ondernemen en uw CO2-footprint horen hier ook bij. De Milieubarometer helpt bij het stellen en behalen van doelstellingen. Wat is de Milieubarometer en op welke manier kan IMR u en uw onderneming hiermee helpen?

Handig instrument voor het milieu

De Milieubarometer is een handig instrument van Stichting Stimular wat IMR als geselecteerd adviesbureau aanbiedt om de milieuprestatie (ISO 14001) en CO2-footprint van uw bedrijf te meten. Aan de hand van interactieve en heldere grafieken maakt u inzichtelijk hoe uw bedrijf presteert. U ziet de prestaties op het gebied van milieu en waar uw prioriteiten liggen voor het boeken van milieuwinst. Handig voor u en uw medewerkers!

Inzicht in uw milieukosten

Ook biedt de Milieubarometer inzicht in uw milieukosten, kengetallen en de maatregelen die u kunt nemen om uw milieuprestatie te verbeteren en de footprint te verlagen. Mocht u meerdere vestigingen hebben, dan ziet u ook per vestiging wat de status is. Naast nulmetingen en vergelijking met branchegenoten krijgt u onder andere uw CO2-footprint conform de eisen van de CO2 prestatieladder, een afvinkbare actie-lijst en flexibele rapportages om om te zetten in werkbare doelstellingen.

Hoe werkt de milieubarometer?

De Milieubarometer wordt op maat ingeregeld ten behoeve van de registratie van gegevens die relevant zijn voor uw organisatie. U vult uw milieuregistraties in en real-time berekent de Milieubarometer uw milieuprofielprofiel, KPI’s en uw footprint. U heeft de mogelijkheid dit meteen te publiceren om het bekend te maken bij het publiek. Ook kan u verschillende thematische indelingen kiezen. Denk hierbij aan elektriciteit, brandstof, energie en andere zaken. De CO2-factoren komen overeen met de emissiefactoren die zijn voorgeschreven in de CO2-prestatieladder en ‘Lean and Green’.

Vooruitgang

U monitort simpelweg per afdeling, vestiging of medewerker de voortgang van uw milieudoelstellingen conform ISO 14001 en/of CO2-prestatieladder. U ziet direct waar nog veel te behalen is qua milieubewustwording. Ook kunnen de doelstellingen voor 2017 ingesteld en gemonitord worden.

Meer informatie en hulp nodig bij het implementeren? Neem contact op met een professional van IMR. Samen met u passen wij de Milieubarometer toe bij uw bedrijf. Wij hebben de expertise en kennis in huis om deze inzichten werkbaar te maken en uw milieubelasting, energieverbruik en CO2-footprint te verlagen!

Back To Top