Skip to content
esf-subsidie

Mis de ESF subsidie niet

Ontvang € 6.000 tot € 10.000 ESF subsidie voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Wilt u met uw medewerkers werken aan een meer gezonde, veilige werkomgeving, meer geluk in het werk, minder werkstress? Wilt u een leercultuur binnen uw organisatie bevorderen? Wilt u uw medewerkers betrekken bij het ontwikkelen van een passende visie en strategie en ze begeleiden bij de implementatie? Of zit u midden in een verandertraject dat impact heeft op uw organisatie en wilt u uw medewerkers hierin optimaal betrekken, meekrijgen en mee laten ontwikkelen?

In al deze situaties kan tijdelijk externe ondersteuning wenselijk zijn. De ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid biedt een interessante regeling. Vanaf 14 november 2016 komt er een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar uit de ESF regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020. Deze regeling is in het leven geroepen om medewerkers langer vitaal, gezond, betrokken en productief aan het werk te houden.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Het project heeft te maken met duurzame inzetbaarheid
 • U heeft tenminste 2 werknemers in dienst
 • Het project duurt hoogstens 12 maanden
 • Medewerkers worden betrokken bij het project
 • U werkt samen met een externe adviseur, deskundig op het gebied van duurzame inzetbaarheid

U kunt externe hulp inzetten voor onderzoek, advies en begeleiding van de implementatie

Mogelijke thema’s zijn:

 • Stimuleren van gezond en veilig werken
 • Verminderen van werkstress
 • Het bevorderen van een leercultuur voor personeel
 • Terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur
 • Vergroten van de interne mobiliteit van medewerkers
 • Begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap

Nieuw in deze ronde is dat naast werknemers ook ZZP-ers onderdeel mogen zijn van het project.

Hoeveel ESF-subsidie kunt u mogelijk ontvangen?

De subsidieregeling geldt voor adviestrajecten van minimaal € 12.000,– en maximaal € 20.000,–. Daarvoor ontvangt u tot 50% (dus met een maximum bedrag van € 10.000,–) aan subsidie. De andere helft komt voor eigen rekening. Uw IMR adviseur kan de aanvraag en afhandeling grotendeels op zich nemen waardoor de administratieve lastendruk relatief laag is. De directe kosten van de adviseur(s) (gemaakt binnen de projectperiode) zijn subsidiabel.

Hoe pakt u het aan?

 1. Maak op korte termijn een afspraak met uw IMR adviseur, deze helpt om de behoefte helder te verwoorden naar een passend projectplan en stelt samen met u de subsidie aanvraag op.
 2. U dient zich te registreren op www.agentschapszw.nl door te klikken op aanvragen/ registreren. U krijgt dan een nummer waarmee u de aanvraag kunt indienden.
 3. De aanvraag dient u vervolgens zelf in te dienen op 14 november a.s. om 9.00 uur. Noteer deze datum en tijd dus alvast in uw agenda.
 4. Binnen 4 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging en binnen 18 weken de beschikking (pas dan mag gestart worden met het project).
 5. De subsidie ontvangt u na afloop van het project als blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan.

Wilt u ook goede kans maken op deze subsidie mogelijkheid, wees dan op tijd met de aanvraag, want de ervaring is dat het animo zeer groot is. IMR helpt u hierbij.

Wilt u meer weten over de ESF subsidie, en de mogelijkheden om deze binnen uw organisatie in te zetten? IMR denkt graag met u mee. Neem contact op met uw eigen IMR adviseur of met

Marcel Hoekstra / IMR Advies / hoekstra@imradvies.nl / 06-54785723

Aansprekende voorbeelden uit onze praktijk

Innovatieve aannemer infrastructuur ‘Samen veiliger werken, van woorden naar daden!’

Een opdrachtgever constateerde een toename in het aantal meldingen van ongevallen en incidenten. Dit was niet langer wenselijk, het ging ten koste van de vitaliteit van medewerkers, een aantal grote klanten stelden andere eisen en kostte het bedrijf veel geld. De IMR adviseur is gevraagd om te onderzoeken wat maakte dat het aantal ongevallen en incidenten toenam. Het onderzoek leverde verhelderende inzichten op. En een passend advies en een heel praktisch plan van aanpak. Inmiddels zijn diverse verbeter maatregelen geïmplementeerd. Er is een veiligheidskundige aangesteld, medewerkers zijn zich meer bewust van het eigen gedrag in het veilig werken en handelen hiernaar.

De cultuur m.b.t. het veilig werken is veranderd, het aantal ongevallen en incidenten is aanzienlijk teruggebracht. De IMR adviseur was tijdelijk een sterke motor in deze verandering. Het veiligheidsbeleid is omgezet van woorden naar daden.

Internationale kassenbouwer ‘Groei-ambities waarmaken’

Een internationale kassenbouwer met ambitie wil haar managers de kans geven om te groeien in hun rol als leidinggevende. En de ondernemer is nieuwsgierig naar het aanwezige potentieel. Welke managers kunnen op termijn doorgroeien binnen de organisatie? Het ontwikkelprogramma biedt een podium om met elkaar uit de waan van de dag te stappen. Aandacht voor het ontwikkelen van een eigen AfdelingsPlan alsook de persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling gaan hand in hand. Het programma loopt nog en levert al meer op dan van tevoren beoogd. Persoonlijke en professionele groei, een betere samenwerking, verwachtingen over en weer worden duidelijker gecommuniceerd. Een steviger managementteam dat samen van meer toegevoegde waarde is. Een team dat samen haar groei-ambities waarmaakt.

GWW-bedrijf  ‘met alle medewerkers naar een hoger plan’

De ondernemer wil naar een toekomst waarin alle medewerkers binnen het bedrijf de kans krijgen zich te ontwikkelen naar een hoger plan, en dat in de ruimste zin van het woord. In betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid, het vergroten van het kennisniveau, het breed inzetbaar zijn en in het klantgericht zijn met oog voor economische haalbaarheid. Kortom, elke medewerker verder ontwikkelen en laten groeien als ambassadeur voor het bedrijf. In collectieve medewerkersbijeenkomsten is met elkaar gesproken over deze ambitie, over het belang van samenwerken en de klant centraal stellen. Vervolgens is in individuele gesprekken met elke medewerker gesproken over de eigen verantwoordelijkheid en de gewenste ontwikkeling in het team. Daarbij werd ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de veiligheid van het werken meegenomen. Een betrokken, zichtbaar team in ontwikkeling is het resultaat.

Installatiebedrijf ‘Bevorderen van een leercultuur’

In dit project is een groep sleutelmedewerkers betrokken bij het uitwerken van de strategische heroriëntatie. De impact van de strategische koers en de nieuwe kernwaarde ‘Vernieuwend’ is expliciet in het advies en het plan meegenomen.  Wat betekent de nieuwe koers voor de samenstelling van het personeelsbestand, hoe houden we de medewerkers  betrokken, welke kennis, kunde, ervaring, competenties zijn wenselijk voor nu en in de toekomstige organisatie. Vanuit weten waar we naartoe willen als organisatie en wat ervoor nodig is, is elke medewerker gevraagd om hierin een eigen bijdrage te leveren. Dit is intern heel expliciet gemaakt door het invoeren van HR-gesprekken waarin persoonlijke en zakelijke ambities worden verkend en verwachtingen worden afgestemd. En daarnaast is in intensieve werksessies met kleine groepen medewerkers gesproken over communiceren. Vanuit een gemeenschappelijk kader heeft elke medewerker zijn eigen vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

 

Back To Top