Skip to content
Arbo & veiligheid

Naleving Arbeidsomstandighedenwet

Ruim 20 jaar geleden is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet ingevoerd, maar uit onderzoek in 2018 door Nederlandse Arbeidsinspectie is gebleken dat nog steeds niet alle organisaties voldoen aan de negen elementen van arbobeleid uit de Arbowet. Om de bewustwording bij organisaties te vergroten en het nalevingsniveau te verhogen heeft Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2020 een aantal speerpunten gedefinieerd. Benieuwd welke punten dit zijn? Dat leest u in dit artikel.

Wat is de Arbeidsomstandighedenwet?

De Arbeidsomstandighedenwet of kortweg Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling vormen samen de Arbowetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan deze regels houden voor gezond, veilig en eerlijk werk. Denk hierbij aan; hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers, te lange werktijden en/of te korte rusttijden, betaling onder het minimumloon, illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude) en geen of lage naleving van de Arbowetgeving in het algemeen.

Speerpunten Arbeidsomstandighedenwet

Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de volgende speerpunten gedefinieerd:

 • Het aantal bedrijven met een RI&E moet hoger, evenals de kwaliteit ervan. De RI&E is immers een essentieel instrument voor bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid.
 • Bij inspecties wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract met een Arbodienst of andere Arbodeskundige.
 • Bij een groot aantal bedrijven vraagt de IZSW schriftelijk het plan van aanpak en het basiscontract op.
 • Het programma Zorg besteedt aandacht aan de aanwezigheid van een actuele en getoetste RI&E bij Verpleeg- en Verzorgingsinstellingen, en een door de Raad van Bestuur gedragen en gestimuleerde organisatiecultuur rond veilig en gezond werken.
 • Direct beboeten van organisaties die geen RI&E hebben.

Vergroten veiligheidsbewustzijn

De RI&E voor de Arbowet is hét fundament van uw arbobeleid. Als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en hoe groot deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen. Vergroot het veiligheidsbewustzijn en voldoe als vanzelf aan de Arbowet. De dienstverlening van IMR ondersteunt uw organisatie bij:

 • Opstellen en toetsen van de RI&E met het plan van aanpak.
 • Opvolgen en bijwerken van het plan van aanpak.
 • Actualiseren van de RI&E.
 • Uitvoeren van aanvullende RI&E’s voor specifieke risico’s.
 • Opleiden van Bedrijfshulpverleners.
 • Opstellen en oefenen Bedrijfsnoodplan.
 • Opstellen ziekteverzuimbeleid.
 • Workshop preventiemedewerker.
 • Opstellen bedrijfsreglementen.
 • Voorlichting en onderricht op het gebeid van veilig en gezond werken.
 • Ondersteunen bij het toezichthouden op veilig werken.
 • Trainen van toezichthouders op het gebied van aanspreken, stimuleren en corrigeren.

Wilt u meer informatie ontvangen over de RI&E, speerpunten van de Arbeidsomstandighedenwet of heeft uw bedrijf advies nodig? Neem contact op met IMR en maak vrijblijvend een kennismakingsgesprek!

Back To Top