Skip to content
nieuwe-iso

Nieuwe ISO 9001:2015. Methodiek Directiebeoordeling

Met de invoering van de High Level Structure (HLS) worden de belangrijkste managementsysteem normen gewijzigd. Deze HLS bevat kerneisen die gelden voor elk managementsysteem, dus ook voor de ISO 9001:2015. Één van deze kerneisen is het uitvoeren van een directiebeoordeling (ISO 9001:2015 §9.3).

In de directiebeoordeling wordt een relatie gelegd met risicodenken en stakeholdermanagement. Allebei belangrijke elementen in de HLS normen.

Vooruitlopend op de overgang naar de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001, beide verwacht in 2015, heeft IMR het rapportmodel voor de directiebeoordeling aangepast. Uitgangspunt van het rapport zijn goede analyses van bijvoorbeeld verwachtingen van stakeholders, auditresultaten, procesprestaties, leveranciersprestaties, klachten en klanttevredenheid.

SWOT analyse

Op basis van de uitgebreide analyse bepalen wij de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Hiermee krijgt u inzicht in de aandachtsgebieden en verbetermogelijkheden. De SWOT-analyse wordt in het rapport opgenomen en vormt de basis voor de lange termijn verbeterdoelstellingen en de korte termijn acties en taakstellingen.

Met de nieuwe methodiek voor directiebeoordeling wordt de cirkel voor continue verbeteren gesloten. Meer weten over de wijzigingen vanuit de nieuwe normen of onze methodieken, neem contact met ons op.

IMR HLS model

HSL Model IMR Advies

Back To Top