Skip to content
Bouw

De nieuwe VCA checklijst

VCA is toonaangevend  in veilig en gezond werken en moet dit ook blijven. Hiervoor is het belangrijk dat VCA goed aan blijft sluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van alle gecertificeerde bedrijven in Nederland. Aangezien de laatste versie van de VCA-checklijst dateert van 2010, was het dus weer tijd voor een update. Wat is er allemaal veranderd in de nieuwe versie 2017/6.0? Komend najaar wordt deze versie waarschijnlijk geaccepteerd door de Raad van Accreditatie. Het is dus goed alvast op de hoogte te zijn!

5 verbeteringen in de VCA

1: Terug naar de basis

Veiligheid staat nog meer centraal dan eerst. Alles is helderder geformuleerd en dubbele punten zijn verwijderd. De eisen die overblijven zijn logischer en meer gestructureerd. Er is wel minder aandacht voor het milieu. Er zijn minder eisen dan voorheen.

2: Meer oog voor de praktijk op de werkplek

De onderdelen die over de werkplek gaan zijn aangepast en aangescherpt na feedback van de reeds gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk. Ook zal de nadruk tijdens audits meer op de veiligheid op de werkplek liggen en minder op de “papieren veiligheid”.

3. Maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Het is dan ook logisch dat er meer ruimte moet komen voor maatwerk. Wat bij de een werkt, hoeft niet bij de ander te werken. Toch is het stimuleren van veilig gedrag belangrijk en dit gebied (gedragsbeïnvloeding) is nog volop in ontwikkeling. Bedrijven moeten de kans krijgen om op deze ontwikkelingen in te spelen. Maatwerk krijgt dus meer aandacht en het (nu nog) voorgeschreven observatieprogramma wordt losgelaten.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid

De positie van de ZZP’er binnen VCA is verduidelijkt. De betrouwbaarheid van de partijen aan het begin van de keten is verhoogd door meer must-vragen op te nemen voor certificatieniveau VCA*. Inhurende partijen moeten onderaannemers nu ook op meer punten toetsen dan eerder het geval was.

5. Gelijkwaardigheid andere landen

Er is in de update ook eenzelfde schema voor Nederland en België geïntroduceerd. Beide landen leggen geen eigen accenten meer. De update is ook zo ingericht dat ook andere landen hem makkelijk kunnen gebruiken.

Voor wie zijn de veranderingen in de VCA van toepassing?

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de update te maken. Uw IMR-professional zal samen met u het juiste moment bepalen om over te stappen naar de nieuwe versie van de VCA checklijst en ervoor zorgen dat uw organisatie klaar is voor een succesvolle hercertificering.

Wilt u meer informatie over de update van de VCA checklijst? Neem dan contact op met uw IMR-professional!

 

Back To Top