Skip to content
Examen bij IMR

Nieuwe VCA-examens vanaf 1 september 2017

Vanaf 1 september 2017 worden er nieuwe VCA-examens afgenomen. Deze nieuwe examens gaan ervoor zorgen dat medewerkers, leidinggevenden en intercedenten effectiever worden getoetst op de basiskennis van de VCA. De huidige examens richten zich vooral nog op feitenkennis, die getoetst wordt volgens een multiple-choice vragenlijst. De nieuwe methode zal zich meer richten op het toepassen van deze kennis binnen een specifieke werksituatie. Zo wordt gezond en veilig werken nog beter geïmplementeerd

Oude normen, nieuwe normen

In 2016 zijn de nieuwe toets en eindtermen gepubliceerd, die dus nu in gebruik worden genomen. Deze examens zijn de leidraad voor wat kandidaten moeten weten met betrekking tot VCA, maar ook de manier hoe ze hierop getoetst worden. De vorige toets-termen waren vooral kennisgericht, de nieuwe examens zijn zowel kennis- als toepassingsgericht, wat ertoe moet leiden dat kandidaten beter weten wat er in de praktijk gedaan moet worden.

Wat verandert er?

Kandidaten worden niet alleen maar getoetst op feitenkennis, maar ook of ze de kennis kunnen toepassen. Daarnaast zullen er verschillende vraagvormen worden gebruikt tijdens het examen. De vragen zijn niet alleen meer goed of fout, kandidaten halen ook punten als een vraag deels goed is beantwoord. De nieuwe vragen zijn visueel aantrekkelijker en duidelijker door het gebruik van meer beeld.

Wat blijft hetzelfde?

Er blijven een aantal zaken gelijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn hetzelfde als de oude examens. Deze onderwerpen zijn als volgt: voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden; uitvoeren van werkzaamheden; beheersen van specifieke gevaren en beheersen van incidenten en noodsituaties. Ook het taalniveau van de toetsen blijft hetzelfde. De kandidaat kan nog steeds het examen afleggen in de volgende talen: B-VCA: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Litouws, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Turks en Arabisch (sommige examencentra bieden in overleg nog meer mogelijkheden). VOL-VCA: Nederlands, Engels, Duits en Frans; VIL-VCU: Nederlands en Engels). De geldigheidsduur van het nieuwe certificaat blijft ongewijzigd, namelijk 10 jaar.

Ook uw VCA-examen afleggen?

Voor meer informatie over de nieuwe VCA-examens neemt u contact op met IMR. Wilt u een training of examen doen op dit gebied? Dan adviseren wij u graag!

Back To Top