Skip to content
EED energie-auditplicht

Nog niet voldaan aan de EED energie-auditplicht?

Vanaf 1 juli 2019 is de uitvoering van de EED energie-auditplicht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) belegd. Voorheen lag de uitvoering van de EED energie-auditplicht bij de gemeenten of de regionale omgevingsdiensten. Valt uw bedrijf onder de EED energie-auditplicht? Dan bent u verplicht een EED energie-audit uit te (laten) voeren. Het verslag hiervan moest vóór 31 december 2020 worden ingediend bij RVO.nl. Heeft u nog niet voldaan aan de EED energie-auditplicht? Lees dan snel verder.

Brief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Veel bedrijven hebben een brief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen, omdat er nog geen EED energie-auditverslag is ingediend. Wanneer dit niet wordt gedaan, zijn bedrijven in overtreding van de verplichting die voortkomt uit artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Zorg daarom dat u hier snel mee aan de slag gaat.

EED energie-auditverslag indienen vóór 31 maart 2021

RVO.nl geeft bedrijven alsnog de gelegenheid om het auditverslag in te leveren via het formulier “Energie-audit EED” in het eLoket. Het is wel belangrijk dat u het auditverslag uiterlijk 31 maart 2021 indient. Doet u dit niet, dan kan er een last onder dwangsom worden opgelegd door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

IMR helpt bij EED energie-auditverslag

Weet u niet waar u moet beginnen en heeft u hulp nodig bij het indienen van uw EED energie-auditverslag? Wij helpen u hier graag bij! Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem contact met ons op.

Back To Top