Skip to content
energiebesparing

Zijn oude ISO 9001:2008 certificaten meteen vervallen?

Voor de nieuwe ISO 9001:2015 normen geldt een overgangstermijn van maximaal 3 jaar. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. IMR adviseert u op tijd te starten met het aanpassen van het managementsysteem, zodat de wijzigingen goed geïmplementeerd worden in uw bedrijf.

Vanaf maart 2017 mag er alleen nog certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. Maar ook de geldigheid van dit certificaat vervalt per september 2018.

Hercertificeren of een tussentijdse audit

Certificatie volgens de ISO 9001 en ISO 14001 versie 2015 kan plaatsvinden tijdens een 3-jaarlijkse hercertificatie of een tussentijdse audit. Onze adviseurs kijken wat het beste aansluit bij uw bedrijf en ondersteunen u graag bij het plannen en uitvoeren van benodigde activiteiten.

Meer weten over de wijzigen voor ISO 9001:2015 & 14001:2015:

  • ISO wijziging 2015
  • Status wijzigingen ISO 9001 en ISO 14001 versie 2015
  • Vereisen de nieuwe ISO normen ook een nieuw handboek?
  • Zijn ISO 9001:2008 certificaten meteen vervallen?
  • Alles over het ISO Handboek 9001:2015

Of neem contact op met IMR Advies, telefoon 0172 24 44 68 of vul het contactformulier in.

Back To Top