Skip to content
Christine Strijbis - 100% Leiden

Schokkend aantal bedrijven zonder RI&E

Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dat meldt Arbo online in een bericht afgelopen jaar. Waarom stel je geen RI&E op als bedrijf? Als RI&E adviesbureau helpen wij ondernemers in dit proces. Wij vroegen één van onze klanten waarom zij een RI&E belangrijk vinden.

Met een RI&E zorgen wij voor de juiste veiligheid voor ons personeel

“Tot voor kort wist ik als ondernemer niet dat een RI&E inventarisatie ook nodig was als klein bedrijf. Totdat we met Marcel Hoekstra van IMR Advies in gesprek raakten. Toen zijn we snel aan de slag gegaan met een veiligheidskundige van IMR. In twee dagen tijd was ons Plan van Aanpak compleet”, zo vertelt Christine Strijbis, mede-eigenaar van 100% Leiden.

Ze vervolgt: “Natuurlijk hebben wij nog niet alles in het RI&E plan van aanpak uitgevoerd in 2 dagen, maar we weten nu wel waar onze focus op ligt om alle omstandigheden en gevaren in kaart te brengen en risico’s te minimaliseren voor ons personeel. Met de praktische tips van de veiligheidskundige – ervaren wij dit proces eigenlijk als heel logisch en makkelijk, want het kost bijna geen moeite en daarmee voldoen wij nu gelukkig wel aan de wettelijke eisen van de RI&E. Ook dus als klein adviesbureau – waar de gevaren minimaal zijn – geeft het een fijn gevoel dat dit verder klopt.”

Snel & doelgericht een RI&E opstellen

Bij IMR gebruiken we een dynamische RI&E methode. Met de dynamische RI&E methodiek van IMR beschikt u altijd over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie. Samen met een IMR professional worden op geplande tijden openstaande acties en wijzigingen in de organisatie en/of wetgeving doorgenomen. Na het doornemen wordt het doorlopende plan van aanpak en de dynamische RI&E meteen bijgewerkt. Wijzigingen worden hierdoor tijdig gesignaleerd, verwerkt in maatregelen en getoetst door een veiligheidsdeskundige.

RI&E plan van aanpak opstellen in 1 dag

Wilt u liever vandaag dan morgen het RI&E plan van aanpak gereed hebben? Neem contact op. Want vergeet niets omtrent de RI&E. Geef aandacht aan in ieder geval:

 • arbozorg en verzuimbeleid
 • algemene voorzieningen
 • fysische factoren
 • gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • fysieke belasting
 • werkplekinrichting
 • arbeidsmiddelen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • visuele informatie
 • functie-inhoud en werkdruk
 • werk- en rusttijden
Back To Top