Skip to content
Slechts een derde van de bedrijven voldoet aan de Arbowet

Slechts een derde van de bedrijven voldoet aan de Arbowet

Uit onderzoek van Arbo in bedrijf 2018 van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat slechts 33 procent van de bedrijven voldoen aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Een merendeel van de bedrijven houdt zich hier dus niet aan! Voldoet u aan alle eisen uit de Arbowet?

Wat houdt de Arbowet in?

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of mentale problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan het beleid en de invulling van arbeidsomstandigheden om daaraan te voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek.

Voldoe aan de Arbowet

Om aan de Arbowet te voldoen, moeten bedrijven een preventiemedewerker aanwijzen en hun bedrijfshulpverlening op orde hebben. Ook dient er een zogenaamd ‘basiscontract’ te zijn afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts en moet er een inventarisatie van de risico’s voor werknemers zijn gemaakt. De hierboven genoemde eisen vormen samen de vier eisen waar bedrijven aan moeten voldoen.

Marcel Hoekstra van IMR: “Wij zien vaak dat bedrijven zich wel aan de ene eis houden, maar achterblijven bij een ander onderdeel, zoals het hebben van een actuele RI&E. Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een overzicht gemaakt van alle mogelijke gevaren op de werkvloer. Als een bedrijf geen inventarisatie heeft, kan het bedrijf hiervoor beboet worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie.”

IMR helpt bij RI&E

De RI&E voor de Arbowet is hét fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en hoe groot deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

IMR ondersteunt bedrijven bij het veilig maken van de werkplek en helpt inzicht te krijgen in de risico’s binnen uw bedrijf (RI&E). Neem contact op met IMR en maak vrijblijvend een kennismakingsgesprek!

Back To Top