Skip to content
SLIM-subsidie-voor-MKB-IMR-advies

SLIM subsidie voor het MKB

Bent u een MKB ondernemer en wilt u, uw medewerkers de mogelijkheid geven om zich te blijven ontwikkelen? Dan is de SLIM regeling interessant voor u. Juist nu, in deze bijzondere tijd, is de inzet, creativiteit en flexibiliteit van uw medewerkers hard nodig. De SLIM subsidie biedt perspectief en is in het leven geroepen om het MKB te stimuleren om blijvend te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Van 2 tot 31 maart 2021 kunt u, uw bedrijf inschrijven voor deze subsidie. Benieuwd waar de SLIM regeling precies voor is? Wij vertellen u er graag meer over.

Subsidie regeling Leren en ontwikkelen In het MKB

SLIM staat voor Subsidie regeling Leren en ontwikkelen In het MKB. Binnen het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar, in vergelijking met grotere bedrijven, vaak minder tijd en geld voor in huis. Het kabinet wil hier met de SLIM regeling graag een oplossing voor bieden. Deze subsidie vergoedt een groot deel van de kosten die u als bedrijf maakt als u investeert in het vergroten van de leercultuur.

Waar kun u subsidie voor krijgen?

Is het nog niet helemaal duidelijk waar u de subsidie voor kunt krijgen? Wij geven een aantal voorbeelden van activiteiten om het iets concreter te maken.

Het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften vanuit het perspectief van de onderneming

 • IMR biedt hiervoor het ontwikkelde Strategie Intensief Programma met extra HRM impact module. Doormiddel van interactieve en inspirerende strategiesessies wordt er met een kernteam het toekomstperspectief van de organisatie geschetst. Bedreigingen, kansen en ontwikkelingen worden vertaald naar een richtinggevende strategie en organisatiedoelen. In de HRM impact module wordt het plan gezamenlijk vertaald naar het huidige en toekomstige personeelsbestand en in het bijzonder naar scholings- en opleidingsbeleid.

Coaching en loopbaanadvies

 • Individuele coaching en klankbordgesprekken, de inzet van diverse tools en testen om wensen, ambitie, talent en toekomstperspectief van de medewerkers in kaart te brengen en af te stemmen op de ambitie van de organisatie. Er wordt een helder en richtinggevend plan van aanpak gemaakt om met de organisatie in beweging te komen en te blijven.

Initiatieven om een sterke leercultuur te creëren waarin leren ‘normaal’ wordt

 • Hierbij kunt u denken aan het opzetten en invoeren van een passende methodiek om periodiek met medewerkers het gesprek aan te gaan over functioneren, toekomstperspectief en gewenste ontwikkeling. Om het leren en ontwikkelen zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Het begeleiden van leidinggevenden om loopbaan- en ontwikkelgesprekken te voeren met nog meer positieve impact. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de feedforward methodiek. Ook medewerkers worden begeleid om in het gesprek een gelijkwaardig aandeel in te nemen (stimuleren dialoog).
 • Teamcoaching waarin effectieve samenwerking en het samen leren om het nóg beter te doen centraal staat.
 • Het ontwikkelen van tools en methodieken om de leercultuur positief te beïnvloeden. Denk aan mogelijkheden om managers effectief te leren coachen en het toevoegen van groei en verbetering aan het huidige beoordelingssysteem. Het creëren van een set kernwaarden waarin het ‘samen beter willen worden’ staat hier ook centraal.

Wat brengt deze subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers). Hiervoor bedraagt het subsidiepercentage zelfs 80%.
 • De subsidiabele kosten dienen minimaal € 5.000,- euro te bedragen.
 • Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ten uitvoering van het project zijn subsidiabel. Daarnaast zijn de directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezighouden met de uitvoering van het initiatief subsidiabel. Dat maakt deze subsidie extra aantrekkelijk.
 • Overall geldt een maximaal subsidiebedrag van € 24.999,-.

Praktische zaken

 • De eerste periode van indienen is tussen 2 en 31 maart 2021. De tweede periode is tussen 1 en 30 september 2021. De beoordeling vindt plaats op basis van binnenkomst en bij overschrijving wordt er geloot.
 • U dient te starten met het project (waarin verschillende activiteiten kunnen worden opgenomen) binnen 3 maanden na toekenning. Uitgaande van een projectduur van maximaal 12 maanden.
 • U houdt zelf een goede financiële en projectadministratie bij.
 • Let op: vergoeding vindt achteraf plaats als de einddeclaratie positief wordt beoordeeld.

Wij denken en doen graag met u mee!

Sluit deze subsidie bij u aan? U kunt de expertise van de IMR adviseur inzetten m.b.t. bovenstaande vraagstukken. Daarnaast kan IMR ondersteunen bij de aanvraag en het ontwikkelen van een projectvoorstel als basis voor de in te dienen subsidie.

Interessant? Absoluut!

Kijk op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim voor meer informatie om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de SLIM regeling. Komt u in aanmerking en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marcel Hoekstra of Angelique van Marrewijk voor een gesprek over de mogelijkheden.

Back To Top