Skip to content
SLIM Subsidie

SLIM Subsidie voor MKB

“Investeer in een leercultuur om uw organisatie en werknemers effectief en wendbaar te houden.”

Bent u een MKB ondernemer en wilt u uw medewerkers juist ook in deze tijd de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen? Dan is de SLIM regeling een interessante subsidie. SLIM staat voor Subsidie regeling Leren en ontwikkelen In het MKB. Deze subsidie vergoedt een groot deel van de kosten die u maakt als u investeert in het vergroten van de leercultuur.

De SLIM subsidie biedt perspectief

In deze bijzondere tijd is het toekomstperspectief voor veel MKB ondernemers opeens anders dan van tevoren ingecalculeerd. De ene onderneming bevindt zich in een crisis terwijl het voor een andere ondernemer juist mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling. Om deze tijd samen door te komen is juist nu de inzet, creativiteit en flexibiliteit van collega’s hard nodig. De SLIM subsidie biedt perspectief en is in het leven geroepen om het MKB te stimuleren om blijvend te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Hieronder benoemen we de activiteiten waar u met de SLIM regeling subsidie voor kunt krijgen en geven we een aantal voorbeelden om het concreter te maken:

Het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften vanuit het perspectief van de onderneming

 • Hiertoe bieden wij het door IMR ontwikkelde Strategie Intensief Programma met extra HRM modulen. Interactieve en inspirerende strategiesessies om met een kernteam het toekomstperspectief voor de organisatie te schetsen. Eventuele Bedreigingen, kansen en ontwikkelingen vertalen we naar een richtinggevende strategie en organisatie doelen.
 • In de HRM modules wordt de impact van het plan vertaald naar een analyse van het personeelsbestand (huidig en toekomstig), wordt advies gegeven welke aanpassingen wenselijk zijn en hoe dit kan worden vertaald naar HRM beleid en in het bijzonder naar scholings- en opleidingsbeleid.

Coaching en loopbaan advies

 • Individuele coaching en klankbordgesprekken en de inzet van diverse tools & testen om wensen, ambitie, talent en toekomstperspectief van de medewerker in kaart te brengen en te verbinden aan de ambitie van de organisatie.
 • In dit proces wordt vooral aandacht besteed aan ‘zelf leiderschap’. Leren om zelf actief mee te denken in wat ontwikkeld kan worden om ook bij de organisatie van de toekomst aansluiting te blijven houden.

Diverse initiatieven om een sterkere leercultuur te creëren waarin leren ‘normaal’ wordt

 • Denk aan het opzetten en invoeren van een passende methode om periodieke talent ontwikkelgesprekken (TOP) met medewerkers te voeren. Dit geeft mogelijkheden om de ‘match’ tussen ambitie en talent van medewerkers en de uitdagingen en doelen van de organisatie beter op elkaar af te stemmen.
 • Het begeleiden van leidinggevenden om gesprekken te voeren met nog meer positieve impact. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de feedforward analyse. Ook de medewerkers worden begeleid om in het gesprek een gelijkwaardig aandeel in te nemen (stimuleren dialoog).
 • Teamcoaching waarin het bevorderen van een lerend klimaat centraal staat en gezamenlijk een methodiek wordt ontwikkeld van collegiaal leren en team intervisie.
 • Het ontwikkelen van kernwaarden en daarbij passende gewoonten en gedragingen om de leercultuur positief te ontwikkelen. Denk aan mogelijkheden om managers effectief te leren coachen, het toevoegen van groei en verbetering aan beoordeling en het creëren van een leeromgeving waarin het ‘samen beter willen worden’ centraal staat.
 • Het aansluiten bij of opstarten van een eigen Academy om specifieke kennis en vaardigheden te delen en te vergroten.

Wat brengt SLIM subsidie?

 • Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage zelfs 80% bedraagt!
 • De subsidiabele kosten dienen minimaal € 5.000, – te bedragen.
 • Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ten uitvoering van het project zijn subsidiabel. Daarnaast zijn de directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezighouden met de uitvoering van het initiatief subsidiabel. Dat maakt de SLIM subsidie extra aantrekkelijk.
 • Overall geldt een maximaal subsidie bedrag van € 24.999, -.

Praktische zaken omtrent de SLIM subsidie

 • U kunt tussen 1 en 30 september 2020 de subsidie indienen. De beoordeling vindt plaats op basis van binnenkomst en bij overschrijving wordt geloot.
 • U dient te starten met het project (waarin verschillende activiteiten kunnen worden opgenomen) binnen 3 maanden na toekenning. Uitgaande van een projectduur van maximaal 12 maanden.
 • U houdt zelf een goede financiële en projectadministratie bij.
 • Let op!  De vergoeding vindt achteraf plaats als de einddeclaratie positief is beoordeeld.

Wij denken en doen graag met u mee! U kunt de expertise van de IMR adviseur inzetten m.b.t. bovenstaande vraagstukken. Daarnaast kan IMR ondersteunen bij de aanvraag en het ontwikkelen van een projectvoorstel als basis voor de in te dienen SLIM subsidie.

Interessant? Zeker!

Kijk op de site www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim voor nadere informatie om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de SLIM regeling. Komt u in aanmerking en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marcel Hoekstra of Angelique van Marrewijk voor een gesprek over de mogelijkheden.

Back To Top