Skip to content

Risico- inventarisatie & -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en…

Ongevalsonderzoek

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Het gaat hier om ongevallen…

Safety Culture Ladder

Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Uiteraard dragen de…

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt…

Flexibel werken

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie. Krijgt u wel eens vragen…

V&G-plan

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken; Risicovolle bouwprojecten; Bouwprojecten die…

ISM Code

De ISM-code biedt een internationale standaard voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen en het voorkomen van verontreiniging.…

Bedrijfsnoodplan opstellen

IMR Advies begeleidt en adviseert u in het opstellen van een bedrijfsnoodplan of BHV-plan door Het identificeren van potentiële noodsituaties;…

Back To Top