skip to Main Content

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt…

Flexibel werken

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie. Krijgt u wel eens vragen…

Safety Culture Ladder (SCL)

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van…

V&G-plan

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken; Risicovolle bouwprojecten; Bouwprojecten die…

ISM Code

De ISM-code biedt een internationale standaard voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen en het voorkomen van verontreiniging.…

Bedrijfsnoodplan opstellen

IMR Advies begeleidt en adviseert u in het opstellen van een bedrijfsnoodplan of BHV-plan door Het identificeren van potentiële noodsituaties;…

Europese Richtlijn Liften 2014/33/EU

De Richtlijn liften 2014/33/EU, of Liftenrichtlijn, is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken en op veiligheidscomponenten.…

Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is van toepassing op machines die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht (ingangsdatum 1-1-1995).…

OHSAS 18001 / ISO 45001

Met behulp van een arbomanagementsysteem wordt inzichtelijk gemaakt welk effect een organisatie met haar processen, producten en diensten heeft op…

Back To Top