skip to Main Content

ATEX 95 Explosieveiligheid

De ATEX ("Atmosphères Explosives") productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als 'ATEX 95') beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen…

VCA certificaat

Middels het VCA certificaat toont u aan potentiële opdrachtgevers in welke mate uw bedrijf voldoet aan de eisen op het…

VGM-plannen

Wanneer een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen? VGM-plannen dienen opgesteld te worden wanneer de volgende punten van toepassing zijn:…

ATEX 137 Explosieveilige werkomgeving

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (beter bekend als “ATEX 137”) beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige…

Taakrisicoanalyse (TRA)

Vooraf aan een project risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen voorkomt onveilige situaties en incidenten. Het uitvoeren en vastleggen…

Back To Top