skip to Main Content

Lean management

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

Informatieplicht Energiebesparen

De Informatieplicht Energiebesparen is voor bedrijven of instellingen die per pand meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000…

Klanttevredenheidsmeting

De kwaliteit van projecten en dienstverlening staat voorop. Het ontwikkelen van deze kwaliteit is een continue aandachtspunt. Door het meten…

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt…

Flexibel werken

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie. Krijgt u wel eens vragen…

AVG

In 2018 is de AVG in werking getreden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de verantwoordelijkheid neer bij organisaties en bedrijven…

Meerjaren onderhoudsplannen MJOP

De meerjaren onderhoud planning (MJOP) en de direct daarvan afgeleide meerjaren onderhoud begroting (MJOB), is een instrument om een prognose…

Safety Culture Ladder (SCL)

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van…

Strategie intensief

Ondernemers met duidelijke en inspirerende kernwaarden en een heldere visie en strategie presteren beter dan ondernemers die dit niet hebben.…

V&G-plan

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken; Risicovolle bouwprojecten; Bouwprojecten die…

TCF Tax Control Framework

Risicobeheersing is essentieel voor het voortbestaan van een onderneming. Fiscale risicobeheersing is hier onderdeel van. De belastingdienst biedt de bedrijven…

Back To Top