Skip to content

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder kan worden toegepast door elke organisatie die een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van de CO2-emissie en…

ISO 9001 certificaat

Processen worden beter overdraagbaar, meer inzichtelijk en minder persoonsafhankelijk. Het periodiek controleren van het managementsysteem zorgt voor continue verbetering op…

HortiQ certificaat volgens BRL 8001

Zowel de tuinbouwkas zelf als de installaties die daarin worden gebruikt, moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor organisaties die zelf…

BRL 6000

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de…

CKB Erkenningsregeling

De CKB Erkenningsregeling is een cruciaal onderwerp voor organisaties die werkzaam zijn in de industriële sector, met name in de…

ISO 3834 kwaliteitssystemen voor lassen

Om het lasproces te beheersen moeten vooraf randvoorwaarden (lasserkwalificatie, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...) worden geborgd zodat…

Risico- inventarisatie & -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en…

Energie-audit (EED)

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Heeft u een EED-auditplicht? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

ISO 27001 is de belangrijkste internationale norm voor informatiebeveiliging en is van toepassing op alle typen organisaties. IMR helpt u…

ISO 50001 Energiemanagement

ISO 50001 Energiemanagement  Energiemanagement is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en vandaag de dag van nog groter belang. Structurele…

Back To Top