skip to Main Content

Lean management

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

SCIOS Wettelijke keuring installaties

Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 toepassen. Daarnaast moeten…

Procesoptimalisatie

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

ISO 3834 kwaliteitssystemen voor lassen

Om het lasproces te beheersen moeten vooraf randvoorwaarden (lasserkwalificatie, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...) worden geborgd zodat…

ISM Code

De ISM-code biedt een internationale standaard voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen en het voorkomen van verontreiniging.…

HKZ

Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Het transparant maken van prestaties op het vlak…

BRL 6000

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de…

FPC op basis van EN 1090-1

NEN 1090 FPC tbv de vervaardiging van Staal- en Aluminiumconstructies De eis voor aanbrengen van CE-markering op staalconstructies is opgenomen…

Europese Richtlijn Liften 2014/33/EU

De Richtlijn liften 2014/33/EU, of Liftenrichtlijn, is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken en op veiligheidscomponenten.…

Back To Top