Skip to content

ISO 9001 certificaat

Processen worden beter overdraagbaar, meer inzichtelijk en minder persoonsafhankelijk. Het periodiek controleren van het managementsysteem zorgt voor continue verbetering op…

Risico- inventarisatie & -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en…

Lean management

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

Klanttevredenheidsmeting

De kwaliteit van projecten en dienstverlening staat voorop. Het ontwikkelen van deze kwaliteit is een continue aandachtspunt. Door het meten…

Procesoptimalisatie

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

ISO 3834 kwaliteitssystemen voor lassen

Om het lasproces te beheersen moeten vooraf randvoorwaarden (lasserkwalificatie, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...) worden geborgd zodat…

ISM Code

De ISM-code biedt een internationale standaard voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen en het voorkomen van verontreiniging.…

HKZ

Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Het transparant maken van prestaties op het vlak…

BRL 6000

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de…

Back To Top