Skip to content

ISO 9001 certificaat

Processen worden beter overdraagbaar, meer inzichtelijk en minder persoonsafhankelijk. Het periodiek controleren van het managementsysteem zorgt voor continue verbetering op…

HortiQ certificaat volgens BRL 8001

Zowel de tuinbouwkas zelf als de installaties die daarin worden gebruikt, moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor organisaties die zelf…

BRL 6000

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de…

CKB Erkenningsregeling

De CKB Erkenningsregeling is een cruciaal onderwerp voor organisaties die werkzaam zijn in de industriële sector, met name in de…

ISO 3834 kwaliteitssystemen voor lassen

Om het lasproces te beheersen moeten vooraf randvoorwaarden (lasserkwalificatie, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...) worden geborgd zodat…

Risico- inventarisatie & -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en…

Lean management

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

Klanttevredenheidsmeting

De kwaliteit van projecten en dienstverlening staat voorop. Het ontwikkelen van deze kwaliteit is een continue aandachtspunt. Door het meten…

Procesoptimalisatie

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden? Onze professionals…

Back To Top