skip to Main Content

Informatieplicht Energiebesparen

De Informatieplicht Energiebesparen is voor bedrijven of instellingen die per pand meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000…

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat, als onderdeel van de Wet Milieubeheer, de algemene milieuregels voor bedrijven. Elk bedrijf heeft te maken met…

Energie-audit (EED)

“In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van…

CO2-prestatieladder

Met een CO2-Prestatieladder toont u aan dat de organisatie in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten CO2…

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 is dé norm voor milieumanagement in de wereld. ISO 14001 kan worden toegepast door alle organisaties in Nederland…

Back To Top