Skip to content

Risico- inventarisatie & -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en…

Strategie intensief

Ondernemers met duidelijke en inspirerende kernwaarden en een heldere visie en strategie presteren beter dan ondernemers die dit niet hebben.…

Risicomanagement (ISO 31000)

NEN-ISO 31000 Risicomanagement is bedoeld om organisaties een structuur te geven waarbinnen zij zelf in staat zijn om de risico’s…

Klankbord voor ondernemers

Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken voor en met ondernemers herkennen we de vragen, knelpunten en uitdagingen op weg…

Back To Top