skip to Main Content

Meerjaren onderhoudsplannen MJOP

De meerjaren onderhoud planning (MJOP) en de direct daarvan afgeleide meerjaren onderhoud begroting (MJOB), is een instrument om een prognose…

Interieurmetingen

De professionals van IMR ondersteunen diverse bedrijven met het toepassen van interieurmetingen. 

Inspectiewijzers

De IMR Inspectiewijzer is bedoeld als uniforme systematiek voor het uitvoeren van onderhoudsinspecties/conditiemetingen op basis van NEN 2767.  Onder conditiemeting…

Conditiemetingen

Bij conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties wordt de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard gemeten. Dit gebeurt door…

Back To Top