Skip to content

Samen veilig de ladder op met de training ‘Toezicht houden op veilig gedrag’ van IMR

Een klant vroeg IMR mee te denken en te doen in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie om te voldoen aan de eisen van de Safety Culture Ladder, trede 3. IMR kijkt samen met de klant wat er in de organisatie goed gaat, beter kan en aangepakt moet worden op het gebied van veilig gedrag.

Veiligheidscultuur

Veiligheidsbewustzijn is altijd veilig denken, doen en handelen. Zelfs als niemand kijkt. Dat geldt voor iedereen binnen de organisatie. Veiligheidsbewustzijn is geen knop die je kunt indrukken en kunt instellen op een bepaalde score. Samen invulling geven aan een veilige cultuur vraagt dat veiligheid écht belangrijk wordt gevonden en dat het altijd voorgaat op andere zaken.

‘We fixen het gewoon even’

Tijdens de training ‘Toezicht houden op veilig gedrag’ maken we samen inzichtelijk hoe het écht gesteld staat met veilig (en onveilig) gedrag. Opvallend is dat bijna iedereen weet wat er nodig is om veilig te werken. Maar we merken dat mensen regelmatig andere keuzes maken en daardoor (onbewust) kiezen voor de minder veilige variant. ‘We fixen het gewoon even’. Daar kunnen allerlei redenen of excuses voor zijn, bijvoorbeeld de planning staat onder druk, bepaalde middelen ontbreken, andere collega’s doen het ook zo of tot nu toe gaat het altijd goed.

Veilig werken kost inspanning en moeite

Je kunt veiligheid rationeel inregelen door jaarplannen, doelen, acties en procedures. Dat is de basis. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ons gedrag veel minder rationeel is dan we denken en dat het voor een belangrijk deel voortkomt uit onze reflexen. Mensen hebben van nature een sterke (onbewuste) voorkeur voor de snelle, makkelijke en leuke opties. Maar veilig werken kost tijd, middelen, inspanning en moeite.

Training Toezicht houden op veilig gedrag

In de workshops en trainingen van IMR proberen we de brug te slaan tussen ‘weten hoe het moet’ en de werkelijkheid. We brengen deze twee dingen dichter bij elkaar door onderliggende waarden, opvattingen en patronen inzichtelijk te maken en met elkaar te onderzoeken. Vervolgens stellen we samen veiligheidsregels vast, bijvoorbeeld;

  • We starten het werk altijd met een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), want dit houdt ons alert.
  • We dragen altijd onze PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).
  • Iedereen mag aan de bel trekken. Iemand aanspreken op onveilig gedrag of een onveilige situatie moet je gewoon doen! We letten op elkaar, zorgen voor elkaar.
  • We melden onveilig gedrag, ook de kleine incidenten, om ervan te leren.
  • We gaan niet meer ‘zelf even iets fixen’. We leggen het neer bij de KAM-verantwoordelijke en denken mee in een structurele oplossing.
  • We hebben ook aandacht voor dat wat wel goed gaat.

Tijdens deze eerste stap bepalen we met elkaar wat er belangrijk is en stellen we veiligheidsregels vast. De volgende stap is elkaar alert houden en aanspreken op veilig en onveilig gedrag. Hoe? Daar gaat onze volgende workshop over en vertellen we graag in deel 2. Wordt vervolgd…

Back To Top