Skip to content
NEN

Uitzonderingsmaatregelen NEN schema’s tijdens coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. Dit meldt NEN (NEderlandse Norm) op hun website. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051.

Aangepaste schema’s

Op basis van het document RvA-T051 zijn uitzonderingsmaatregelen vastgesteld voor de door NEN beheerde schema’s. Daar waar nodig worden voor schema’s de maatregelen nog specifieker ingevuld. De maatregelen zijn met een maximum van zes maanden gelden en van toepassing zolang de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus blijven. Na deze periode zullen, indien nodig, nieuwe uitzonderingsmaatregelen worden vastgesteld. 

Uitzonderingsmaatregelen

Gedurende de periode waarin normale werkwijzen, waaronder (praktijk-)examens en on-site auditing niet mogelijk zijn, is het uitvoeren van een volledige initiële certificatie en scope uitbreiding in principe niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk indien de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten volledig en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Hercertificering en opvolgingsaudits

Indien hercertificering of opvolgingsaudits als gevolg van de maatregelen niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

  • Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de regeling in dit document van kracht is en indien er echt geen andere optie is;
  • NEN wordt geïnformeerd over alle voorgenomen uitstelverleningen;
  • De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en hercertificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de overheidsmaatregelen dit toelaten;
  • Bij hercertificatie wordt de ‘geldig tot datum’ van het te verlengen certificaat als basis genomen voor de geldigheid van het nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat zal dus korter geldig zijn;
  • Bij een opvolgingsaudit worden voor de volgende opvolgingsaudit de termijnen weer gehanteerd ten opzichte van de uitgiftedatum van het certificaat, hetgeen kan resulteren in een snellere opeenvolging van opvolgingsaudits;
  • Indien de uitsteltermijn van zes maanden wordt overschreden, krijgt het certificaat de status verlopen.

Meer informatie en vragen?

Heeft u vragen over de uitzonderingsmaatregelen m.b.t. auditmethoden? Neem dan contact op met de professionals van IMR. Meer informatie hierover leest u ook op de website van NEN.

Bron: NEN.nl

Back To Top