Skip to content
bouw

VCA: registreer ook bijna-ongevallen

Eén van de moeilijkste vragen van de VCA-checklist: hoeveel meldingen van bijna-ongevallen waren er de afgelopen periode? Ook als het geluk u goed gezind is en het net goed afloopt, moet u altijd een melding maken van een bijna-ongeval. De reden is simpel: het leert u de organisatie veiliger te maken.

Meldingen van bijna-ongevallen zijn een bron van informatie over veiligheid op de werkvloer. Sterker nog: de basisoorzaken van bijna-ongevallen zijn in de meeste gevallen dezelfde als de basisoorzaken van de ongevallen. Dus waarom wachten met registreren tot er een echt ongeval gebeurt?

Tips voor registratie van bijna-ongevallen

Enkele praktische tips om bijna-ongevallen goed te registreren:

  • Maandelijks werkplekinspecties uitvoeren (controle)
  • Processen eenduidig en inzichtelijk maken (proces)
  • Trainingen voor nieuwe en tijdelijke medewerkers (training)
  • Continue voorlichting en/of structureel overleg (toolboxmeetings)

Een bijna-ongeval in de praktijk

In een laswerkplaats wordt dagelijks een aantal strippen gebruikt die via een bovenloopkraan naar de werkplekken worden getransporteerd. Vanwege drukte werkt de buitendienstmedewerker een dag mee in de werkplaats. Hij hangt de strippen in de hijsstrop en hijst deze naar de werkplek. En… BOEM. De strippen zakken door en vallen uit de strop, vlak naast de werkplek van zijn collega. De schrik is groot. Gelukkig was de collega-lasser niet op zijn werkplek en bleef de schade beperkt.

Dus… werkt iedereen weer verder. Toch maakt een medewerker melding van dit bijna-ongeval bij de VGM-coördinator. Gelukkig had deze medewerker het besef dat dit bijna-ongeval de volgende keer wel eens verkeerd kon aflopen.

Het succes: registreer meldingen en ga er mee aan de slag

Na het bijna-ongeval heeft dit bedrijf alle medewerkers een extra training aangeboden. Alle nieuwe en ingeleende medewerkers volgen deze training voordat zij in de werkplaats aan de slag gaan. Ook is een jaarlijkse toolboxmeeting over veilig hijsen geïntroduceerd om medewerkers bewust te houden van de gevaren bij het hijsen in de werkplaats.

Haal meer uit uw VCA-systeem!

Met een aantal kleine aanpassingen kunnen grote ongevallen voorkomen worden. Het is daarom heel belangrijk om een melding te maken van bijna-ongevallen. IMR denkt graag mee met de meest veilige en structurele werkmethode, passend bij uw bedrijf.

Back To Top