Skip to content
Veilig graven met crow 500

Veilig graven met CROW 500

Sinds dit jaar (1 januari 2022) moet iedereen in de graafketen zich houden aan de CROW 500 (WIBON-wetgeving). Opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders vallen hier ook onder. Want zij hebben verantwoordelijkheden binnen het graafproces. Alle rollen binnen een graafproject vormen schakels met elkaar. Zonder samenwerking en contact tussen de diverse partijen binnen een graafproces, kunt u niet zorgvuldig graven met het risico op graafschades. Wij vertellen u graag meer over veilig graven met CROW 500.

Wat is CROW 500?

De CROW-richtlijn focust zich op het voorkomen van schade tijdens graafwerkzaamheden, door controles en handhavingstrajecten van Agentschap Telecom (per 1 januari onder de naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). De nieuwe CROW-publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen is een combinatie van Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (publicatie 250) en Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen (publicatie 308). De publicatie maakt een verbinding tussen wetgeving en praktijk en omvat de initiatiefase tot en met de gebruiksfase.

De CROW 500 publicatie werd in 2016 het leven geroepen om dat de graafschade in de loop der jaren toenam. In 2020 bereikte de schade een hoogtepunt van 38,2 miljoen euro. Om die reden is de CROW-500 aangescherpt en wordt er sinds 1 januari 2022 gehandhaafd streng gehandhaafd of iedereen in het graafproces zich houdt aan de CROW-500 richtlijn.

Aanvulling op de WIBON

CROW 500 is een aanvulling op de WIBON-wet. WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken. De WIBON-wet schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor.

Toezicht van Agentschap Telecom

Agentschap Telecom ziet toe op de naleving van de voorschriften zoals die in de CROW-500 beschreven staan. Er wordt gekeken naar de verschillende betrokken partijen, zoals de opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders en er wordt getoetst of de werkzaamheden nauwkeurig worden uitgevoerd. Als tijdens een inspectieronde blijkt dat men niet zorgvuldig een graafopdracht verstrekt, onzorgvuldig graaft of de actualiteit van de gegevens van het ondergronds net niet waarborgt, start er een handhavingstraject. De inspectierondes worden altijd onaangekondigd uitgevoerd en er kan door Agentschap Telecom een waarschuwing, boete of dwangsom uitgedeeld worden.

Wij kijken graag mee

Om er zeker van te zijn dat uw graafproces voldoet aan de CROW 500-richtlijn kijken onze experts graag met u mee. Heeft u een vraag over de CROW 500? Of bent u benieuwd naar meer informatie?  Neem gerust contact met onze experts op. Wij helpen u graag.

Back To Top