Skip to content

Veiligheidscoördinator directe omgeving bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Met het invoeren van de omgevingswet en daarmee het Bbl moet er bij bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan worden opgesteld en een veiligheidscoördinator directe omgeving worden aangesteld als er risico’s zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico’s zijn. De bouw kent al omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en veiligheid- en gezondheidscoördinatoren (V&G-coördinator). En als de Omgevingswet wordt ingevoerd, komt er nóg een rol bij: de veiligheidscoördinator directe omgeving.

Waarom een nieuwe veiligheidscoördinator?

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) na het kraanongeval in 2015 in Alphen aan den Rijn waren aanleiding voor de nieuwe rol van een veiligheidscoördinator. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit, heeft het ministerie “bepalingen” opgenomen om de veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden beter te borgen. Ook zijn volgens het ministerie de rollen en de verantwoordelijke partijen daarmee verduidelijkt.

Taken en verantwoordelijkheden van een veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator directe omgeving richt zich op het waarborgen van de veiligheid buiten de bouwhekken, met taken beschreven in het Bbl art. 7.5b. Hoewel er overlap lijkt te zijn met de bestaande rol van de V&G-coördinator Uitvoeringsfase, is het belangrijkste verschil dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase zich voornamelijk richt op de veiligheid van werknemers en eventuele derden óp de bouwplaats. Daarnaast is deze rol beschreven vanuit de Arbowet, en de nieuwe veiligheidscoördinator vanuit bouwregelgeving. Laatstgenoemde heeft echt alleen verantwoordelijkheid voor de omgevingsveiligheid, dus buiten het hek.

Verantwoordelijkheid voor omgevingsveiligheid

Voorbijgangers zijn zich als leek niet bewust van risico’s rond een bouwplaats. En tegenwoordig bouwt men juist meer en hoger, en meer in de bebouwde omgeving.
Het lijkt misschien overbodig om expliciet een nieuwe rol te beschrijven, omdat de rol zo samenhangt met die van de V&G-coördinator. Toch is er mogelijk een voordeel, omdat de nieuwe rol vanuit de bouwregelgeving wordt omschreven en niet vanuit de Arbowet, wordt het ook belangrijker bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hierbij wordt bepaald, of het nodig is om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De vergunningverlener, vaak de gemeente, is overigens ook de toezichthouder rond de rol van veiligheidscoördinator.
Hiermee wordt ook verantwoordelijkheid meer bij de initiatiefnemer van een bouwwerk belegd: “Je moet zélf gaan nadenken over omgevingsrisico’s, daarmee komt het ook meer in lijn met het Arbobesluit.”

Onze IMR-professionals staan altijd voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie.

Back To Top