Skip to content
Gasketelwet

Voldoet u al aan de Gasketelwet?

De Gasketelwet is een nieuwe Nederlandse wettelijke regeling die eisen stelt aan installatiebedrijven die werkzaamheden uitvoeren (inbedrijfsstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud) aan gasgestookte verwarmingsketels.

Sinds 1 oktober 2020 is de Gasketelwet van kracht en vanaf 1 april 2023 mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Deze verplichte CO-certificering, ook wel Gasketelwet genoemd, is van groot belang om het aantal (soms dodelijke) ongevallen met koolmonoxide terug te dringen.

Voor welke werkzaamheden is de Gasketelwet van toepassing?

De regeling is van toepassing op werkzaamheden aan gebouw gebonden verbrandingstoestellen, inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer, met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 100 kW. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in woningen, woongebouwen, kantoorpanden, utiliteitsgebouwen, etc.

Certificatieregelingen

De Gasketelwet wordt een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit. De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2021. Om te kunnen voldoen aan de Gasketelwet zijn er drie verschillende certificatieregelingen ontwikkeld, namelijk de:

  • BRL 6000-25
  • BRL K25000
  • NLK 2021

Wat deze certificatieregelingen inhouden, welke voorbereidingen op het certificatietraject getroffen moeten worden en of alle monteurs binnen een bedrijf hun vakmanschap CO moeten halen, leest u in onze uitgebreide leaflet.

Meer weten over de Gasketelwet?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. Wij denken, doen en groeien graag met u mee.

Back To Top