Skip to content
Gevaar

Het voordeel van een dynamische RI&E

Met de dynamische RI&E methodiek van IMR beschikt u altijd over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie. Samen met een IMR professional worden op geplande tijden openstaande acties en wijzigingen in de organisatie en/of wetgeving doorgenomen. Na het doornemen wordt het doorlopende plan van aanpak en de dynamische RI&E meteen bijgewerkt. Wijzigingen worden hierdoor tijdig gesignaleerd, verwerkt in maatregelen en getoetst door een veiligheidsdeskundige van IMR. Zo beschikt u altijd over een actuele RI&E.

Waarom een dynamische RI&E?

Uw voldoet wel aan de wettelijke eisen voor het beschikbaar hebben van een RI&E, maar er gebeurt niets aan de acties en beheersmaatregelen. Dan blijven risico’s bestaan en kunnen incidenten ontstaan die van invloed zijn op de continuïteit van uw bedrijf.

Als het al wel lukt om alle acties af te handelen en risico’s beheersbaar te maken, wees dan bewust dat uw bedrijfssituatie veranderd kan zijn. Een uitbreiding of vervanging van machines, een verandering van materialen en stoffen of andere taken van medewerkers. Allemaal direct van invloed op de risico’s en uw RI&E.

Ook wijzigingen in de wetgeving, zoals verandering in normen voor blootstelling aan damp of stof, vragen continue aandacht in uw RI&E. Met de dynamische RI&E methodiek en ondersteuning van IMR is uw RI&E altijd actueel en wordt er aandacht besteed aan de acties!

Dynamische RI&E houdt wijzigingen beheersbaar

Uit ziet het al: het opstellen van een RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak is slechts het begin voor het beheersen van risico’s en het voldoen aan de wetgeving. Om blijvend te voldoen moet u aandacht blijven schenken aan de RI&E. Uw Risico Inventarisatie en Evaluatie dynamisch maken – daar helpt IMR u graag mee. Neem contact op met een IMR professional.

Hoe ziet een Plan van Aanpak er uit?

In een Plan van Aanpak bevat de volgende elementen:

  • Duidelijke omschrijving van de acties
  • Risicoclassificatie
  • Verantwoordelijkheden
  • Start- en einddatum
  • Budget

Vraag een voorbeeld Plan van Aanpak aan bij onze professionals. 

Back To Top