Skip to content
werkplek

Een werkplekinspectie is meer dan het afvinken van een lijstje

Werkplekinspecties of veiligheidsinspecties zijn belangrijk voor uw bedrijf. Maar hoe zorgt u ervoor dat zo’n inspectie veel meer wordt dan alleen het afvinken van een lijstje? Welke tips heeft IMR Advies voor u om deze inspectie tot een potentieel waardevol hulpmiddel te maken? Het is voor veel leidinggevenden een gruwel om uit te voeren; “de werkplekinspectie”. Om op pad te gaan met een standaard checklist – omdat het moet van VCA – is geen geliefde taak. Doordat men bezig is met afvinken, heeft men vaak verder geen oog voor wat er werkelijk op de werkvloer gebeurt. Maar juist deze informatie is erg waardevol voor uw bedrijf.

Arbowet

In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever moet zorgen voor een beleid dat gericht is op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hoe maakt u als werkgever aantoonbaar dat dit beleid inderdaad wordt uitgevoerd? Niet alleen in uw bedrijfspand, maar ook op al die werkplekken waar medewerkers op (bouw)locatie bij opdrachtgevers werken? Door de leidinggevende een inspectie te laten uitvoeren, kan worden voldaan aan de eisen vanuit de wetgeving en VCA.

Vastlegging is nodig om te zorgen voor aantoonbaar toezicht en anderzijds om te waarborgen dat de bevindingen van de leidinggevende worden opgevolgd. De werkplekinspectie is dan direct een hulpmiddel voor de leidinggevende om afwijkingen in het beleid aan te pakken.

Checklist van IMR Advies

Om niets over het hoofd te zien, is het werken met een checklist toch aan te raden. Zorg er dan wel voor dat deze praktisch en op uw bedrijf toegesneden is. Vermeldt hierin alleen de belangrijkste punten en zorg dat er ruimte is voor het invullen van eigen bevindingen die daadwerkelijk zorgen voor een verbetering van de omstandigheden op de werkvloer. De leidinggevende zal op deze manier gemotiveerder zijn om de werkplekinspectie uit te voeren en deze niet zien als weer een verplicht afstreeplijstje uit het managementsysteem van het bedrijf.

Eigen inbreng is waardevol! Ook het toevoegen van foto’s van werksituaties zorgen voor bewijsmateriaal en bruikbare input voor de toolboxmeetings. Hierdoor worden deze laatste ook praktischer en efficiënter.

Het resultaat van goede periodieke werkplekinspecties:

  • Er wordt voldaan aan de wettelijke eis op het gebied van veilig en gezond werken;
  • De leidinggevende ondervindt zijn eigen invloed op het bedrijfsbeleid;
  • Verbetermaatregelen komen uit de praktijk en zijn ook te benutten op andere afdelingen;
  • Gegevens gebruiken als input voor toolboxmeetings, waardoor deze praktischer worden;
  • Door het evalueren van werkplekinspecties kunnen basisoorzaken worden blootgelegd aan structurele tekortkomingen op een project of binnen de hele organisatie.

De leidinggevende zorgt op deze manier voor de bevordering van een veilige werkomgeving en werkwijze. Dit levert voor u alleen maar voordelen op! Meer weten over een praktische aanpak van werkplekinspecties, stel een vraag aan Axel van den Berg, hogere veiligheidskundige bij IMR. Mail naar axel.vd.berg@imrgroep.nl

Back To Top