Skip to content

Waar kunnen onze IMR professionals u mee helpen?

Waar kunnen onze IMR professionals u mee helpen?

Voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving voor arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu of CE-markering. De wetgeving eist dat u voldoet aan de normen en richtlijnen van de overheid. Samen met IMR beoordelen wij het risico en zorgen we dat u de juiste certificering heeft passend bij uw activiteiten.

Alle diensten voor CE-markering en Europese richtlijnen waar IMR u bij helpt

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de…

Lees meer

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat, als onderdeel van de Wet Milieubeheer, de algemene milieuregels voor bedrijven. Elk…

Lees meer

Bedrijfsnoodplan opstellen

IMR Advies begeleidt en adviseert u in het opstellen van een bedrijfsnoodplan of BHV-plan door…

Lees meer

FPC op basis van EN 1090-1

NEN 1090 FPC tbv de vervaardiging van Staal- en Aluminiumconstructies De eis voor aanbrengen van…

Lees meer

Bouwproducten 305/2011 EU

Voldoet uw product al aan de eisen van de Europese Bouwstoffenverordening? Voor bouwproducten die binnen…

Lees meer

CO-certificering volgens BRL 6000-25 of K25000

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, over gevallen van koolmonoxidevergiftiging, is de…

Lees meer

Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is van toepassing op machines die binnen de Europese Unie op de…

Lees meer

AVG

In 2018 is de AVG in werking getreden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de verantwoordelijkheid…

Lees meer

Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED)

Om  industriële drukapparatuur binnen de EU op de markt te brengen moet deze voorzien zijn…

Lees meer

Europese Richtlijn Liften 2014/33/EU

De Richtlijn liften 2014/33/EU, of Liftenrichtlijn, is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen…

Lees meer

CKB Erkenningsregeling

De CKB Erkenningsregeling is een cruciaal onderwerp voor organisaties die werkzaam zijn in de industriële…

Lees meer

SCIOS Wettelijke keuring installaties

Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm…

Lees meer

REOB 2011 Onderhoud van blussystemen

Om REOB gecertificeerd te worden moet aan de eisen voldaan worden die vastgelegd zijn in…

Lees meer

NEN 4400

NEN 4400 beschrijft aan welke regels uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar…

Lees meer

ATEX 137 Explosieveilige werkomgeving

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (beter bekend als “ATEX 137”) beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheideisen…

Lees meer

BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn BRL 7000 (formeel BRL SIKB 7000) bevat eisen voor het op een juiste…

Lees meer

ATEX 95 Explosieveiligheid

De ATEX ("Atmosphères Explosives") productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als 'ATEX 95') beschrijft voorschriften voor apparaten…

Lees meer

VGM-plannen

Wanneer een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen? VGM-plannen dienen opgesteld te worden wanneer de…

Lees meer

V&G-plan

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven…

Lees meer

Wetgeving

Groot of klein, iedere organisatie moet voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving. De Professionals van IMR ondersteunen bij het voldoen aan deze wetgeving. Of het nu gaat om de wettelijke Risico-inventarisatie, milieuvergunningen of het aanbrengen van CE-markering op uw product, onze professionals zorgen voor invulling op een manier die bij u past maar wel voldoet!

Back To Top